Skickade några frågor idag

Det har varit en intensiv debatt på schacksnack om laguttagningen men feedback från styrelsen hos Sveriges Schackförbund saknas. Jag förstår inte att  det varit så märkvärdigt tyst.
 
Jag känner som säkert många andra medlemmar att vi inte kommer någonvart. För mycket spekulationer och vad finns det för  åtgärder för att motverka godtycklighet. Kan ju inte heller vara förenligt med SSF.s stadgar att exkludera spelare av underliga skäl. Som t.ex " Ett osäkert kort i internationell miljö".  Jag ville också höra om det fanns möjlighet att ta upp detta på kommande kongress.
 
Jag fick ett ganska snabbt svar från Kansliet.  När jag kollade längst mailsvansen visade det sig att en i styrelsen utan ett ord vidarbefordrat mitt mail dit. Trots att det var ett ärende direkt riktat till styrelsen. Från kansliet fick jag dock veta att det inte gick att lyfta detta i Kongressen. Jag ställde då frågan vad man gör om man är missnöjd med något men fick inget svar.
 
Jag var dock tydlig med att jag ville ha kommentarer och feedback från styrelsen. Jag fick då som svar att förbundskaptenen har rätt att ta ut det lag han vill, ungefär som en förbundskapten i fotboll. Hmm, behöver jag säga att jag inte var nöjd med det svaret. Jag gav mig inte utan skickade igen att jag inte var nöjd och då fick jag svar av en annan ledamot som skrev att han egentligen inte ville ge sig in i detta men svarade ändå.  ( ! )  Här är hans klargörande:
 
"Förbundskaptenen har sitt uppdrag på delegation av EK och frihet att ta ut landslag. Riktlinjer finns, men FK har ju möjlighet att frångå dessa om han anser att det är nödvändigt.
 
Styrelsens ambition är inte att detaljstyra uttagningen utan just att säkerställa att det finns riktlinjer"
 
Ganska luddigt enligt min mening. Tycker fortfarande frågan kvarstår hur man kan säkerställa detta i framtiden.  Hoppas det kan finnas vägar att arbeta med detta på ett bra och öppet sätt. Nu med facit i hand har många blivit sårade ! Både de som blivit uttagna med tanke på all debatt och de som blivit uteslutna och i mitt tycke överkörda.
 
Jag tycker kommunikation är viktigt och det känns som det brister här. Jag försöker hitta en rätlinjighet och en röd tråd hur besluten fattas men allt känns vagt och luddigt.
 
Summan av förklaringen från ledamoten  är att det finns riktlinjer men de behöver inte alltid användas.
 
NU vet man i alla fall att det inte är något beslut som man inte har följt och det är naturligtvis bra. 
 
Min undran är varför ingen från styrelsen har svarat på Schacksnack. Det gjorde man i ett annat sammanhang när ordföranden för Malmö allmänna  schackklubb hade synpunkter. Varför då och inte nu? Är inte detta lika viktigt?
0 kommentarer