Fantastisk sändning från Biel

Slog en blick på sändningen från Xtracon Chess Open och jag blev nästan förvånad att det var så föga lockande att kolla på. Här var SM-sändningarna mycket mycket bättre !  Det som är bra i Danmark var att man har två bräden när man flyttade pjäser så att den som vill i lugn och ro kan fördjupa sig i partiställningen. Jag är verkligen motståndare till detta rafsande med pjäser i den aktuella ställningen. Som att förstöra en pågående film.
 
Nåväl, säkert roligt för danskarna och de som är på plats i kommentatorsrummet men jag växlade till Biel. Så härligt att se och Daniel King är som vanligt lysande!  Här har jag helgens schackunderhållning och vad inspirerande och roligt. Idag är det fridag men går att se de tidigare sändningarna.
 
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/biel-grandmaster-tournament-2017/5/1/1
 
 
0 kommentarer